ארגון נוער לתת

חינוך להתנדבות, פיתוח מנהיגות ויזמות חברתית. 'נוער לתת' הוקם במטרה להוביל את החינוך לערכי ההתנדבות והסולידריות החברתית, להקנות לנוער הישראלי ערכים של ערבות הדדית ונתינה, לחנך להתנדבות כדרך חיים, לפתח מנהיגות ולעודד יזמות חברתית, למען יצירת חברה צודקת וטובה יותר. פעילות ארגון הנוער הינה רב שנתית, ומצמיחה דור צעיר של מובילים חברתיים ומנהיגים הפועלים למען קהילותיהם. מבנה הפעילות עולה בקנה אחד עם השקפת עולם ומטרות מוצהרות ומגובשות של נוער מתנדב, מחויב ופועל למען הפרט והקהילה, במישור העירוני, האזורי והארצי.

 

תגיות:

מאמרים בנושא: