ארגון "בתי הנוער נחשונים" שואף להקים קבוצות ברחבי הארץ, ולחנכם לחינוך חלוצי סוציאליסטי, ובכך ליצור מסגרת חדשה לחינוך ערכי בלתי-פורמלי. ייעוד הארגון להקים בתי נוער, שיהיו לבית שני לנערים ולנערות בכל רחבי הארץ. בתים אלו יהיו מסגרת חינוכית בה הנוער יוכל לפתח את השקפת עולמו, לצבור כישורי חיים ולסגל לעצמו יכולות מנהיגות אישית וקהילתית. הארגון נוסד בשנת 2009 על ידי חברי תנועת הבוגרים של "השומר הצעיר".

תגיות:

מאמרים בנושא: