הצורך

30% מן הילדים ובני הנוער בישראל בלבד, לוקחים חלק בפעילות חינוך ערכית קבועה ומשמעותית, אחוז קטן עוד יותר בקרב אוכלוסיות ובשכונות מוחלשות. זאת דווקא בחברה הישראלית, מרובת תרבויות ואוכלוסיות מרקעים מגוונים, אשר לצד צמיחתה והתפתחותה ישנם שסעים ומחלוקות המאיימים על קיומה כחברה צודקת, סולידרית ושוויונית.

המענה

ארגוני הילדים והנוער, נכונים ומוכנים לקדם את החינוך הערכי הישראלי, להגדיל משמעותית את מספר המשתתפים בפעילות ולחבר בין אוכלוסיות בני נוער מרקעים שונים. המועצה כמודל לשותפות, מעצימה את פעילות הארגונים בכלל ההיבטים ובאמצעותה מתאפשר לארגוני הנוער להפעיל פרוייקטים משותפים משמעותיים, בפריסה ארצית ועם מגוון רב של אוכלוסיות.

החזון המשותף

כל ילד, ילדה, נער ונערה בישראל יקיים סדר יום הכולל פעילות פנאי איכותי וערכי בארגונים מקצועיים כך שאלו ירגישו שייכים, יוצרים ומגשימים בקהילתם.

ייעוד

לאפשר לארגונים החברים בה להתרחב, להשפיע ולממש את החזון ביחד ולחוד.

מטרות

לפעול כארגון גג לפיתוח מפעל ארגוני הילדים והנוער בישראל, על מנת לתרום לבניית חברה טובה יותר, אשר בה פועלים ילדים ובני נוער ערכיים ואכפתיים.

לתמוך ולהוות ארגון גג שמקדם נושאים המשותפים לכלל ארגוני הילדים והנוער החברים בה, תוך ליווי והכוונת ארגונים חדשים נוספים, המעוניינים בכך, לטובת ילדים ובני הנוער בישראל והארגונים החברים במועצה.