אודות מועצת ארגון הילדים והנוער

המועצה תפעל כארגון גג לפיתוח מפעל ארגוני הילדים והנוער בישראל, על מנת לתרום לבניית חברה טובה יותר, אשר בה פועלים ילדים ובני נוער ערכיים ואכפתיים. המועצה תתמוך ותהווה ארגון גג שיקדם נושאים המשותפים לכלל ארגוני הילדים והנוער החברים בה, תוך ליווי והכוונת ארגונים חדשים נוספים, המעוניינים בכך, לטובת ילדים ובני הנוער בישראל והארגונים החברים במועצה'. מתוך סיכום התהליך המשותף לגיבוש חזון, מטרות וייעוד, במסגרתו הגדרנו גם את המטרות הרשמיות של המועצה.

המועצה הוקמה ביוזמת מנהלי ומנהלות הארגונים, כעמותה ללא מטרות רווח, המאגדת, מייצגת ומרכזת את העשייה המשותפת של ארגונים הפועלים בשדה החינוכי הבלתי פורמלי ככלל וארגוני נוער בפרט. ייעודה – לאפשר לארגונים להתרחב, להשפיע ולממש את חזונם ביחד ולחוד. ליבת הפעילות של המועצה מבוססת על ארבעה מרכיבים מרכזיים: קשרי ממשל, שותפויות אסטרטגיות, שיתופי פעולה והכשרות מקצועיות בנושאים נבחרים כגון: בטחון ובטיחות, היערכות לחירום, שילוב ילדים ונוער עם צרכים מיוחדים וכדומה.

הצורך

30% מן הילדים ובני הנוער בישראל בלבד, לוקחים חלק בפעילות חינוך ערכית קבועה ומשמעותית, אחוז קטן עוד יותר בקרב אוכלוסיות ובשכונות מוחלשות. זאת דווקא בחברה הישראלית, מרובת תרבויות ואוכלוסיות מרקעים מגוונים, אשר לצד צמיחתה והתפתחותה ישנם שסעים ומחלוקות המאיימים על קיומה כחברה צודקת, סולידרית ושוויונית.

המענה

ארגוני הילדים והנוער, נכונים ומוכנים לקדם את החינוך הערכי הישראלי, להגדיל משמעותית את מספר המשתתפים בפעילות ולחבר בין אוכלוסיות בני נוער מרקעים שונים. המועצה כמודל לשותפות, מעצימה את פעילות הארגונים בכלל ההיבטים ובאמצעותה מתאפשר לארגוני הנוער להפעיל פרוייקטים משותפים משמעותיים, בפריסה ארצית ועם מגוון רב של אוכלוסיות.

ייחוד המועצה

כלל החברה הישראלית: ציבור כללי, חרדי, ערבי, להט"ב, עולים, סיכון, צרכים ועוד

פריסת פעילות ארצית: מרכזי פעילות וקבוצות הפועלות בכיסוי ארצי מלא

פריפריה חברתית גיאוגרפית: 69% מהפעילות בשכונות מוחלשות

המועצה מייצגת:

  • 19 עמותות לחינוך ילדים ונוער
  • למעלה מכ-110,000 חניכים וחניכות
  • מעל 2,000 אנשי צוות
  • כ-12,000 מתנדבים ומתנדבות
  • אלפי מדריכים צעירים
  • מאות ש"ש ומכיניסטים
  • עשרות אלפי בוגרים ובוגרות

כאמור, המועצה פועלת כעמותה רשומה, שמספרה 580587343 ובעלת אישור ניהול תקין, תקנון מיוחד המאושר ברשם העמותות וכלל המסמכים הנדרשים על פי חוק. מנהלי ומנהלות הארגונים שותפים פעילים בקביעת מדיניות המועצה ועושים זאת במסגרת ועדות המועצה הקבועות והזמניות בנושאים נבחרים.

המועצה מקדמת בברכה שיתופי פעולה לטובת קידומו של החינוך הערכי הבלתי פורמלי. מוזמנים ומוזמנות להיות עמנו בקשר בנושאים אלו ואחרים.