פרסומי המועצה

חוברת הארגונים

בחוברת הארגונים של מועצת ארגוני הילדים והנוער, מופיעים כל ארגוני הנוער החברים במועצת ארגוני הנוער. בחוברת הארגונים מידע על ארגוני הנוער החברים בה נכון לשנת 2016, ומכיל פרטי קשר שלהם. לקריאה, לחצו כאן: חוברת ארגוני הילדים והנוער

פרסומי המועצה, קשרי ממשל

ארגוני הנוער ברשויות (חוברת מידע)

חוברת מידע – ארגוני הנוער ברשויות המקומיות בשותפות ייחודית ומתבקשת, הפקנו חוברת מידע על פעילות ארגוני הנוער, הערך המוסף שאנו מביאים כמועצה ודרכים להרחבת שיתוף הפעולה. להורדה לחצו – חוברת מידע לרשויות המקומיות – מועצת ארגוני הנוער.