פרסומי משרד החינוך, קשרי ממשל

תקנות ותמיכות

אנו, במועצת ארגוני הנוער, פועלים על מנת להכיר, לאפשר ולתקצב את פעילויות החינוך הערכי הבלתי פורמלי ככלל וארגוני הנוער, חוגי הסיור, ומסגרות שנות השירות בפרט. תקנת ארגוני הנוער תקנת שנת שירות תקנת תנועות הנוער