ארגון אור ישראלי הוקם על מנת לאפשר לבני הנוער, ניצול נכון של שעות הפנאי לתועלות אישיות וחברתיות. הניתוק החברתי והמעבר לעולם הווירטואלי, מהווים אתגר לרמת השיח הבין אישי והמעורבות החברתית של בני הנוער. הארגון פועל לחבר ולהכיר בין כל חלקי העם ולעורר שיח מכבד וערכי, יחד עם התנסות מעשית והיכרות בלתי אמצעית של השונה והמאחד.
סניפי הפעילות מאופיינים כבית שני לחניכי הארגון והפעילות משלבת בין שעות משחק, טיולים ואטרקציות, התנדבות למען הקהילה, הדרכה אישית ופעילות קבוצתית סביב מצוינות ערכית המבוססת על ערכי היהדות והמסורת, תוך שימת דגש על מידות טובות, כיבוד הורים ודרך ארץ.
אנו מאמינים כי השילובים של ערכי היהדות עם ערכים אוניברסאליים, בין העצמת הזהות היהודית והעצמת החיבור לארץ יחד עם תרומה לקהילה מתוך ערבות הדדית מכוונים את חניכי הארגון למקסום יכולות בין אישיות ומנהיגות שתוביל ערבות הדדית לארץ ולחברה בה.