ארגון אור ישראלי

ארגון “אור ישראל”י הוקם כדי לאפשר לבני הנוער ניצול נכון של שעות הפנאי לתועלות אישיות וחברתיות. הניתוק החברתי והמעבר לעולם הווירטואלי מהווים אתגר לרמת השיח הבין אישי והמעורבות החברתית של בני הנוער. הארגון פועל לחבר ולהכיר בין כל חלקי העם, ולעורר שיח מכבד וערכי, יחד עם התנסות מעשית והיכרות בלתי אמצעית עם השונה והמאחד.

סניפי הפעילות משמשים כבית שני לחניכי הארגון והפעילות משלבת בין שעות משחק, טיולים ואטרקציות, התנדבות למען הקהילה, הדרכה אישית ופעילות קבוצתית סביב מצוינות ערכית, המבוססת על ערכי היהדות והמסורת, תוך מתן דגש על מידות טובות, כיבוד הורים ודרך ארץ.

אנו מאמינים כי השילובים של ערכי היהדות עם ערכים אוניברסליים, בין העצמת הזהות היהודית והעצמת החיבור לארץ, יחד עם תרומה לקהילה מתוך ערבות הדדית, מכוונים את חניכי הארגון למקסום יכולות בין אישיות ולמנהיגות שתוביל ערבות הדדית בארץ ובחברה.

אוכלוסיית יעד: בני נוער בגילאי 18-12 מכל רחבי הארץ.

התנדבות בקהילה: למרבית סניפי הפעילות פרויקטים עצמאיים, בראשם הפרויקט הארגוני לאיסוף וחלוקת מצרכי מזון במסגרת מבצעי “חג שבע” של הרב יצחק דוד גרוסמן.