בעשורים האחרונים ההבנה וההכרה בפעילויות הפנאי ככלי לקידום והתפתחות הפרט הולכת וגדלה.
חשוב להבחין בין פעילויות פנאי לבין פעילויות הנעשות בזמן הפנוי.

צפו במצגת אפיון פעילויות הפנאי של תלמידים בישראל

 

להורדת המצגת