ארגון הנוער פרחי הדגל

ייעודו של ארגון הנוער פרחי הדגל הוא לטפח מידות טובות בקרב ילדים ובני נוער. זהו בסיס ההשקפה ולאורה מחנכים את חניכי וחניכות הארגון.
המדריכים מחנכים לטיפוח ערכים ברוח תורת ישראל תוך מתן דגש על: האידיאולוגיה: לחנך להיות אדם ערכי, תורם, ואזרח ישר ונאמן עם חזון.
מחויבותינו: לתורה, לעם, לארץ ולמצוותיה. יחד שבטי ישראל: העמקת הזהות היהודית לכל מגוון הקהלים בסביבתנו.
ארגון הנוער פרחי הדגל מיוחד ויחודי בסקטור החרדי. שילוב של בנים בנות בנפרד מכל חוגי היהדות. חניכים השייכים לחצרות חסידיים שמעולם
לא היו קשורים ולא חברים בפורומים של ארגוני נוער. עשרים ושבעה חסידויות תחת מטריה אחת.