ארגון הנוער של אג’יק

אג’יק פועלים במרחב החינוך הבלתי-פורמאלי במטרה להעצים ילדים ערבים ובדואים בנגב, ולהקנות להם ערכי התנדבות ומעורבות קהילתית. הפעילות מתקיימת במרכזי פעילות חינוכיים הפרושים ברוב היישובים הערבים-בדואים בנגב, המוּכָרים והלא-מוּכָרים. הפעילות מתקיימת בשעות הפנאי של החניכים, בעיקר בשעות אחר הצהריים ובחופשות.

צוות ההדרכה מאמין שיש לפעול ולהשפיע על הגישה של האנשים כלפי המציאות כך שיפגינו יוזמה ומעורבות ויקחו אחריות על כלל החברה.

אוכלוסיית יעד: ילדים ובני נוער ערבים ובדואים בכיתות א’-י”ב.

התנדבות בקהילה: התנדבות היא חלק בלתי נפרד מחברות בארגון, בדגש על התנדבות ביישוב בו גרים החניכים. בגיל צעיר, ההתנדבות באה לידי ביטוי בימי שיא ביישוב. בחטיבת הביניים היא הופכת לרציפה ומשמעותית יותר, ובגיל תיכון לחניכים ניתנת הזדמנות להפוך למדריכים. בנוסף, בארגון פועלת רשת ענפה של סטודנטים ומתנדבים בשנת התנדבות. רובם הגדול פועלים ביישוב בו הם גרים.

מסלולי המשך: שביבת אג’יק מציעה לבוגריה להשתלב במסלול “שנת התנדבות” של ארגון אג’יק – מסלול המיועד לבוגרי ובוגרות תיכון מהחברה הערבית.