ארגון הצופים הקתוליים

מרכז הצופים הקתולים הוא ארגון צופים כנסייתי דמוקרטי, שוחר שלום, מכבד את האחר ואח לכל צופה בכל מקום שהוא, ללא הבדל דת, גזע ומין. סניפי הצופים הקתוליים פרושים מצפון הארץ ועד למרכזה בקהילות העדה היוונית- קתולית, הלאטינית והמארונית.

הארגון מפעיל בני נוער וילדים קתולים בפעילות חברתית, צופית וכנסייתית המהווה עבורם מקור לחיזוק הזהות הנוצרית-קתולית ולהידוק הקשרים בקהילה, תוך פיתוח אישי, שמירה על רוח החוקה, הביטחון, מידות ואזרחות טובה ונאמנה. הארגון חבר בארגון הצופים הקתולים העולמי שבראשו עומד האפיפיור.

הארגון מתמקד בערכי הנתינה והמעורבות החברתית, בדגש על העצמת מנהיגות, סובלנות, יוזמה אישית, אהבת הטבע והארץ ושמירה על איכות הסביבה. הארגון מקיים מגוון פעילויות כמו מחנות יער, קייטנות, צעדות, טיולים ועוד.

אוכלוסיית יעד: בנות ובני הקהילה הנוצרית- קתולית ברחבי הארץ.

התנדבות בקהילה: הארגון מעודד את חניכיו לקחת חלק בפעילות תורמת לקהילה.