רשת בתי הנוער “קדימה” – עמותת לשובע

רשת בתי הנוער “קדימה” מפעילה 20 בתי נוער בפריפריה החברתית- גיאוגרפית של מדינת ישראל, מקרית שמונה בצפון ועד ערד בדרום.

“קדימה” מקיימת מרחב של חינוך בלתי-פורמלי, בדגש על פעולות ערכיות-חברתיות איכותיות, במטרה לעודד שיח ביקורתי, לצמצם פערי אי שוויון ובעיקר להעניק הזדמנות אמיתית לחניכיה לפרוץ קדימה בהשתלבותם כבוגרים בחברה האזרחית. “קדימה” מקנה לחניכיה ערכים כמו חשיבה ביקורתית, בחירה, אחריות והתנדבות.

המרחב החינוכי ב”קדימה” מעודד תהליך של בחינת הזהות האישית, פיתוחה וחיזוקה, כדי לטפח בני ובנות נוער עצמאיים וביקורתיים שלוקחים אחריות על חייהם ועל סביבתם/קהילתם.

במסגרת בתי הנוער “קדימה”, מתחנכים ילדים ונוער, מכיתה א’ ועד י”ב, הזוכים מדי יום ובמהלך כל השנה, כולל חופשות, לסיוע וליווי בלימודים, לחוגי העשרה ולפעילויות חינוכיות-ערכיות.

בתי הנוער כפופים לתוכניות פדגוגיות המותאמות לכל שכבת גיל. כמו כן, מתקיימים אירועי שיא של כל הארגון במהלך השנה.

אוכלוסיית יעד: ילדים ונוער מכתה א’ ועד י”ב.

התנדבות בקהילה: חניכי בתי הנוער “קדימה” פועלים באופן קבוע בשכונות בהם בתי הנוער ממוקמים. במסגרת פעילותם ההתנדבותית בקהילה, עובדים החניכים עם בעלי חיים, מסייעים לקשישים, פועלים במרכזי קליטה ועוזרים לילדים עם צרכים מיוחדים.

מסלולי המשך:

שנת שירות – בארגון פועלות מספר קומונות שנת שירות, במסגרתן מתנדבים הש”שנים בקהילה ופועלים בבתי הנוער.

“ממשיכים קדימה”- ליווי בוגרי קדימה בצמתים המרכזיים לאחר סיום התוכנית החינוכית: גיוס לצבא, שחרור מצה”ל, בחירת מסלול לימודים ומציאת עבודה, זאת במטרה לסייע לבוגרי הארגון להשתלב בחברה הישראלית כאזרחים פעילים ותורמים.