תקציר הדו”ח

במסמך זה מוצגת סקירה של פעילות הארגונים במדדי תפוקה שונים: פעילות ארגוני הנוער בהשוואה לחינוך
הפורמלי, צמיחת חניכים ומרכזי פעילות ביחס לתקציב וחישוב ROI עבור שעות התנדבות של ארגוני הנוער.
מדדים אלה מספקים הסבר עבור כדאיות והצורך שבהשקעה בארגוני הנוער.
בחלק השני, נסקרים אתגרים שונים בפעילות ארגוני הנוער כיום: גידול טבעי של האוכלוסייה והצורך במניעת
שחיקת היקפי הפעילות, עלויות ההפעלה הגבוהות, לאחר שנות ההקמה, מיצוי קהל היעד הראשוני, ועלויות
פריצה לקהלים חדשים וכן עלויות ההפעלה בפריפריה והצורך לשמר ואף להגדיל את היקפי הפעילות של ארגוני הנוער בפריפריה.

למידע נוסף לחצו כאן