המחקר של פרופ’ זהבית גרוס וד”ר מירי גולדרט מאוניברסיטת בר-אילן, הינו סקירה שהוגשה לצוות המומחים לחינוך בלתי פורמלי באקדמיה הלאומית הישראלית למדעים. כפי שכותרתו מתארת, המחקר מעניק סקירה של נושא החינוך הבלתי פורמלי בשלושה מקומות שונים בעולם: גרמניה, הולנד ומחוז אונטריו בקנדה. ממצאיהן הראו הדגש על תחומים שונים של החינוך הבלתי פורמלי במדינות שונות. בגרמניה למשל, הודגש יותר הנושא המקצועי, בעוד בהולנד הודגש דווקא הנושא החברתי-תרבותי. בקנדה, הושם הדגש על ההתפתחות האישית של הילד/ה והנער/ה (במובן של well being). בכל המדינות האקרדיטציה לחינוך הבלתי פורמלית מעוגנת בחוק. המדיניות הרגולטיבית בולטת יותר בגרמניה מכפי שהייתה בשתיים האחרות. מחד היא חיובית אך מאידך היא מבטלת מאפיינים חשובים של בלתי פורמליות – וולנטריות, סימטריה וסימבוליות פרגמטית (להרחבה, ניתן לקרוא את “לקראת תיאוריה של בלתי פורמליות והשלכותיה לנעורים”: כהנא, 2000). המחקר הראה כי החינוך הבלתי פורמלי במדינות אלו לרוב מתייחס להיבט היותר חומרי וכלכלי של החינוך הבלתי פורמלי, בשונה מבארץ, בה הדגש הינו על הנושא הערכי.

לקריאה, לחצו כאן: החינוך הבלתי-פורמלי בגרמניה, בהולנד ובמחוז אונטריו בקנדה/ פרופ’ זהבית גרוס, ד”ר מירי גולדרט