החל משנת 2014, מדי קיץ חולפים סניפים נודדים של ארגוני הנוער ביישובים ברחבי הארץ ומעבירים פעילויות לנוער. בשנת 2016, הורחבה הפעילות לכדי שני סניפים נודדים – האחד במרחב צפון והשני במרחב דרום. מטרת פעילות הסניף הנודד היא לחשוף ילדים, בני נוער ואת כלל הציבור למפעל החינוכי והערכי של ארגוני הנוער. בשנת 2016, פעילות הסניף הנודד נעשתה בשיתוף פעולה עם הקרן הקיימת לישראל ועם החברה למתנ”סים, מה שאפשר את הרחבת סל התכנים שצוות הסניף העניק בשטח, בסיוע מדריכי קק”ל. להלן סרטון על פעילות הסניף הנודד: