השומר החדש

ארגון הנוער של “השומר החדש” מציע לילדי ד’-ט’, לחוות חיבור לאדמה גם במקום מגוריהם, ומייצר פעילות חווייתית מעצימה. החוות פועלות בשעות אחה”צ ומשלבות עבודה חקלאית. החניכים מתמחים בענפים על פי בחירתם. בנוסף הם משתתפים בפעולות חינוכיות שמעבירים בני השכבה הבוגרת וחניכי שנת שירות.
שיתוף הפעולה עם הקהילה מייצרים מוקד קהילתי, בלתי פורמלי, שוקק חיים גם מחוץ לשעות הפעילות הרשמית. המודל שלנו יוצא דופן; כל אחד יכול לגלות את עצמו ואת הפוטנציאל שבו דרך למידה של מיומנויות חדשות ובאמצעות החקלאות.

החניכים מתנסים בגידול מגוון רחב של ירקות, בשמירה על פוריות הקרקע, בגידול בעלי חיים, בבנייה בבוץ ובהכשרת קרקע פורייה. מפעם לפעם מתקיימים ‘ימי הפנינג’ בהם נמכור את מה שגידלנו, נצייר, נעצב, נלמד את ערכי ה’פרמקלצ’ר’ והכל  יחד עם הקבוצה. מדריכי שנת שירות מנחים ומלווים את החניכים, מאפשרים לכל חניך להחליט באיזו עשייה הוא בוחר להתמקד: בגידולים חקלאיים, בגידולי בעלי חיים, בבנייה באדמה, בנגרות, במסגרות, בהדרכה ובאומנות.