מחקרים רבים מוכיחים כי ארגוני גג ועמותות ככלל בהן יש ועדות ופורומים, בנוסף לועד המנהל, הפעילים בצורה סדירה ורצופה, הן חסונות יותר. מתוך תפישה זו, ועל מנת להסדיר את תהליכי המשילות וקבלת ההחלטות במועצה, הוקמו ועדותיה השונות. למועצת ארגוני הנוער שש ועדות עיקריות, קבועות ובלתי קבועות: ועדת ביקורת, ועד פעיל, ועדת רשויות, ועדת שיתופי פעולה וועדת ביטחון, בטיחות והיערכות לחירום.

 

ועדת הביקורת – ועדת הביקורת קיימת מתוקף תקנון העמותה ואחראית על ביקורת של ספרי החשבונות, רכוש העמותה וביקורת על פעולותיה. ועדת הביקורת מוסרת את מסקנותיה לאסיפה הכללית של העמותה.

הוועד הפעיל – הועד הפעיל נועד כדי לייעץ ולסייע למנכ”ל באופן שוטף, בין השאר בהכנת תקציב שנתי, קביעת סדר יום, הכנת מפגשי המועצה, פיקוח על העסקת עובדי צוות במועצה וייצוג המועצה במפגשים מול בכירים.

ועדת הרשויות – מטרת הועדה למצב את ארגוני הנוער בתודעתם של בעלי תפקידים ברשויות המקומיות, כמענה איכותי וייחודי לצורך בחינוך ערכי. זאת, על ידי סיוג בהגדלת משאבים ייעודיים לארגוני הנוער, בניית מודלים לעבודה מול הארגונים ברשויות והגדלת פעילות הארגונים ברשויות בהתאם לצרכי האוכלוסייה.

ועדת שיתופי פעולה – מטרת הוועדה להניח תשתית ליצור שיתופי פעולה בין ארגוני הנוער ובין ארגוני הנוער לארגונים חיצוניים. למשל, יצירת מפגשים בין קבוצות אוכלוסייה שונות בארגוני הנוער, יצירת וליווי פעולות של למידת עמיתים ויצירת שיתופי פעולה שונים בין עמותות שותפות.

ועדת ביטחון, בטיחות וחירום – מטרת הוועדה לייצר וללוות למידת עמיתים בנושאי ביטחון, בטיחות והיערכות לחירום. זאת, על מנת ללוות תהליכי שינוי והתאמה של רגולציה הקשורה לתחומים אלו במשרד החינוך.

ועדת שנת שירות ונח”ל – מטרת הוועדה לטפל בכל הנושאים הקשורים לשנת השירות בארגוני הנוער, שהינם 47% מהגורמים המשלחים לשנת שירות בישראל. בין השאר, תפקיד הוועדה ליצור ודאות תקציבית ואפשרות להרחבת מפעל שנת השירות ככלל, ובארגוני הנוער בפרט.