בחוברת הארגונים של מועצת ארגוני הילדים והנוער, מופיעים כל ארגוני הנוער החברים במועצת ארגוני הנוער. בחוברת הארגונים מידע על ארגוני הנוער החברים בה נכון לשנת 2016, ומכיל פרטי קשר שלהם.

לקריאה, לחצו כאן: חוברת ארגוני הילדים והנוער