חינוך בלתי פורמלי: חדשנות בחינוך | מועצת ארגוני הילדים והנוער

החינוך בלתי פורמלי

בשנים האחרונות, מדינת ישראל והעולם בכלל נמצאים במשברים מתמשכים ועמוקים. משברים פוליטיים, משברים כלכליים, משברים ערכיים ואמוניים – משבר הקורונה, אינפלציה מורכבת, המלחמה באוקראינה שפיצלה את העולם למחנות וכיוצא בזה. בתוך כל אלה, נאלצת מערכת החינוך על אף הקשיים לשנס מותניים ולפעול במסירות רבה מן הרגיל, על מנת לתת לבני ובנות הנוער את כל שביכולתנו, על מנת להצמיח נוער מנהיג, ערכי, אכפתי ופעיל יותר.

בכל המשברים הללו, עמדו ארגוני הילדים והנוער בחזית ופעלו. בקורונה למשל, הארגונים – שבשגרה מעניקים חינוך בלתי פורמלי לכמאתיים וחמישים אלף בני ובנות נוער בישראל – פעלו בכל חלקי החברה הישראלית, בכל הארץ ובכל שכבת גיל, במטרה לסייע בכל מקום שאפשר לכל צורך שעלה: אנשי חוגי הסיירות של קק"ל סייעו לנשים מוכות ולילדיהן במקלט.

כך למשל, מתנדבות ארגון הנוער חב"ד, קיימו פעילויות מקוונות לנערות בסיכון. ארגון הנוער הגאה  איגי, הפעילו קו טלפון מיוחד לצעירים וצעירות להט"ביים מהחברה החרדית, ובמרכז מעשה הקימו מוקד מתנדבים בחברה הערבית לקשישים ולאוכלוסיות קצה. כמובן, אין לשכוח את מתנדבי ארגון הנוער מד"א, שבנוסף לפעילות הארגון במאבק בבתי החולים, מרכזי הבדיקות וכדומה, גם יצרו קורס מקוון לנוער ולמשפחות של צוותי פעולה. זה לא פחות ממדהים, כיצד כל אחד משאר ארבעה עשר הארגונים, הקים מיזם משמעותי לא פחות. ביחד, סייעו מדריכי, מתנדבי וחניכי ארגוני הנוער למאות אלפי ישראלים וישראליות, להתמודד עם אחת השעות הקשות שידענו בשבעים ושתיים שנות קיומנו. כל הפעילויות הללו – נוצרו תודות למפעל המשמעותי והרחב של החינוך הבלתי פורמלי בישראל שיצרו תנועות וארגוני נוער.

מהו חינוך בלתי פורמלי

ארגוני חינוך בלתי פורמלי הם ארגונים המבקשים לחנך ילדים וילדות, נערים ונערות – למציאות החיים המודרנית, בתנאים שלהם ובהתאם לצורכי הנוער במאה ה-21. כך, ארגוני הילדים והנוער, פועלים לעודד ילדים ובני נוער לעשייה חברתית – תחת כלי לחיים שמעניין את אותם בני ובנות נוער ויוכל לשרת אותם בעתיד. בשיתוף פעולה בין הארגונים לבין עצמם, ויחד עם משרדי הממשלה – מקדמים במועצת ארגוני הנוער באמצעות ארגוני הנוער פעילות חינוך בלתי פורמלי היוצרת מרחב להתפתחות ולמימוש הפוטנציאל הגלום בכל ילד וילדה, נערה ונער ולטיפוח מעורבות ואחריות חברתית. 

עוד מלפני קום המדינה, פעלו בישראל תנועות וארגוני נוער לקידום תחום החינוך הבלתי פורמלי. השאיפה להוות מנוע צמיחה לחינוך הבלתי פורמלי, להגביר מענים חינוכיים בשיתוף הרשויות המקומיות ולטפח אחריות  חברתית גבוהה ומשמעותית של בני נוער בקהילה, גם הייתה מה שעמד בבסיס היוזמה להקמת מועצת ארגוני הילדים והנוער. מדובר בארגון גג של ארגוני הנוער בישראל בהובלת מנהלי ומנהלות ארגוני הנוער ה, שהוקם כעמותה ללא מטרות רווח בשנת 2013. המועצה מאגדת, מייצגת ומרכזת את הפעילות, העשייה ועבודת המטה המשותפת של ארגוני הנוער וארגונים נוספים החפצים בכך, אשר פועלים בשדה החינוכי הבלתי פורמלי.

"מטרת העל שלנו היא להגדיל את מספר הילדים ובני הנוער שמשתתפים בפעילות חינוך בלתי פורמלי", מתאר שלומי קסטרו, מנכ"ל המועצה. "אנחנו שואפים שהפעילות החינוכית של ארגוני הנוער בישראל תתרחב ותהיה משמעותית, איכותית ומקצועית, ותוביל לכך שילדים ובני נוער יהיו מעורבים חברתית, ויתרמו לחברה הישראלית כמכלול. 

על מנת לפתח את מרחב החינוך הבלתי פורמלי, פועלת המועצה בשלושה מעגלים מרכזיים. הראשון, שיתוף הפעולה בין הארגונים ושותפות עם משרדי הממשלה – בפרט משרד החינוך, כמו גם רשויות מקומיות, מוסדות לאומיים וקרנות פילנתרופיות. שיתוף הפעולה כולל שולחנות עגולים עם משרד החינוך, כנסים שנתיים, משלחות, פורומים וקהילות מקצועיות של נשות ואנשי מטה בכירים בארגוני הנוער  "רשת ערכית מקצועית של ארגוני נוער". המטרה, לדברי קסטרו, להוות בית ערכי ותומך, לקיים שיח מתמיד ופורומים מגוונים של מנכ"לי ארגוני הנוער – מנהלים ומנהלות  מהציבור הכללי, החברה החרדית, הערבית, החברה הדרוזית, קהילת הלהט"ב ועוד. "מבחינתנו זהו השולחן המשמעותי, בו יושבים כל המנהלים והמנהלות, ומעבר לקידום האינטרסים הקונקרטיים של ארגוני הנוער ושנת השירות בישראל, , אנחנו עוסקים בסוגיות חברתיות, חינוך וחברה ולוקחים על עצמנו משימות לאומיות להתמודדות משותפת.  

חדשנות בחינוך בלתי פורמלי

אחד המאפיינים של חינוך בלתי פורמלי הוא השאיפה לחדשנות, שנובעת גם מהגיל הצעיר של המשתתפים בו – חניכים ומדריכים כאחד. מלבד הכשרות מקצועיות חדשניות, המוצעות למדריכים והרכזים בארגוני הילדים והנוער מתוך תפיסה שככל שנשות ואנשי ארגוני הנוער יהיו בעלי יכולות מקצועיות גבוהות יותר, אנשי חינוך בלתי פורמלי עוסקים רבות בחידוש התחום, יצירת פעילויות חדשניות, טכנולוגיות ורלוונטיות, שיוכלו לגעת לבני ובנות נוער כיום.

החינוך הבלתי פורמלי והרשויות המקומיות

אחד הזרזים המשמעותיים לפעילות ארגוני חינוך הבלתי פורמלי, הן הרשויות המקומיות. בתחומן פועלים הארגונים, וללא סיוען, פעילות תנועות וארגוני נוער הייתה מצומצמת בהרבה. לשם כך, חתמה מועצת ארגוני הילדים והנוער חתמה על אמנה עם מרכז השלטון המקומי והאזורי בשנת 2019, מתוך הכרה בייחודיות של החינוך הבלתי פורמלי וההשפעה הרבה של ארגוני הנוער ברשויות ועל והנוער.

"במהלך השנים מיקמנו את מפעל ארגוני הנוער בקטגוריית החינוך הערכי – לא רק כמפעל לגיטימי, אלא ככזה שמוביל את הדרך", מעיד קסטרו. "בשמונה שנות פעילות המועצה, חלה צמיחה דרמטית במספר המשתתפים. התחלנו מ-30,000 ילדים ובני נוער ב-333 סניפים, וכיום אנחנו בנתון מדהים של 252,000 משתתפים ב-1,333 סניפים ושבטים בארגוני הנוער בשנת 2021.

את הדרך הזו למעלה מסביר קסטרו, לא רק בהצטרפותם של ארגוני נוער נוספים, אלא בצמיחה הטבעית של הארגונים לאור התמיכה של משרד החינוך. אך הגדילה הזו נובעת בעיקר מכך שהצורך בשטח גובר והרשויות המקומיות מבקשות לגוון ולהרחיב את הפעילות בקהילה כאשר לכל ארגון נוער יש כלי חינוכי מקצועי שמוביל אותו, דוגמת הצלת חיים, הכנה לצה"ל, חקלאות, סיירות, וצופיות: "בני נוער רבים מבינים שבארגונים הם יוכלו לבחור בתחומי העניין שלהם, שהם יוכלו להיות חלק ממענה למשימה לאומית אמיתית וזה יוצר התגייסות אדירה והצטרפות מרשימה לפעילות, כחלק ממופע זהותי, חינוכי וחברתי.

פעילות לצד שותפים

כחלק מהמשימה לייצר חינוך בלתי פורמלי מגוון ומשמעותי, פועלת מועצת ארגוני הילדים והנוער לצד שותפים רבים, ובהם: משרד החינוך, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, הקרן הקיימת לישראל, מרכז השלטון המקומי והאזורי, קרן לאוטמן, הסוכנות היהודית, מכון מרחבים ועוד. יחד עם שותפים אלו אנו מקדמים חינוך ערכי במגוון רחב של נושאים, בהם קיימות ואיכות הסביבה, סולידריות חברתית, ציונות וקידום החברה בישראל.

עשייה בקהילה

אחד התפקידים החשובים ביותר של תנועות וארגוני נוער הוא ההתנדבות בקהילה והמעורבות החברתית. כארגונים שמטרתם לתת לבני הנוער משמעות לחייהם, ארגוני הילדים והנוער השכילו להבחין כי הדרך הטובה ביותר להרגיש משמעותיים היא להיות מעורבים חברתית. כך, בסקר מקיף שקיימנו בקרב למעלה מ-2,300 בני נוער במהלך הקורונה, העיד רוב הנוער כי הוא רוצה יותר מפגשים בארגוני הנוער ויותר התנדבות בקהילה.

שאיפתה של מועצת ארגוני הילדים והנוער, שפעילות התנדבותית בקרב בני ובנות הנוער תהיה משמעותית, טובה ומקצועית, ותוביל בסופו של דבר לכך שילדים ובני נוער יהיו מעורבים חברתית בקהילה, וייקחו חלק פעיל בחברה הישראלית. בזכות העשייה המשמעותית בארגוני הנוער מופחתות תופעות כמו אלימות ועבריינות בקרב בני נוער, בני הנוער תורמים למשימות לאומיות ומסייעים לקהילה בעיתות משבר ולא מרוכזים רק בעולמם הפרטי. על כן, היא פועלת ללא לאות להגדיל את מספר הילדים ובני הנוער שמשתתפים בפעילות חינוך בלתי פורמלי בכל רחבי הארץ, ולקידום שוויון הזדמנויות לכל ילד, ילדה, נער ונערה שרוצים להשתתף בפעילות תנועות וארגוני נוער בישראל. המועצה היא אחד מארגוני המתנדבים המשפיעים בחברה הישראלית, ואנו מאמינים כי יש לנו תפקיד משמעותי בחינוך הדור הבא לעשיית טוב ונתינה בלתי פוסקת למען החברה.

חזון החינוך הבלתי פורמלי

השאיפה לחברה סולידרית, היא הגורם המאחד את כלל ארגוני הילדים והנוער. יחד ולחוד, הם פועלים להשפיע  על הנוער של היום, שהם האזרחים של המחר. בזכות פעולתם בתחום הילדים והנוער בגיל צעיר בו מתעצבת זהות הנער והנערה, תנועות וארגוני נוער מהווים תקווה כי תוך שנים מספר, תוכל לקום במדינת ישראל חברת מופת, שוויונית, סולידרית ומכילה. מסיבה זו, פועלים ארגוני הנוער בכל רחבי הארץ, עם דגש על הפריפריה החברתיתגיאוגרפית שבה. מועצת ארגוני הילדים והנוער, ארגון גג ייחודי מסוגו שמאגד תחתיו עשרות ארגוני נוער העוסקים בחינוך בלתי פורמלי מכל קצוות הקשת של החברה הישראלית, מסייעת לארגוני החינוך הבלתי פורמלי במשימה זו, מתוך שותפות מלאה לחזון בו חינוך בלתי פורמלי יהיה דבר מה שכל ילד, ילדה, נער ונערה יוכלו לקחת בו חלק, אם ירצו.

FEEDBACK

Description

Accessibility Statement

array(0) { }