אסופת המאמרים “חינוך לערכים בעולם משתנה”, שנערכה על ידי עפרה ברנדס ורעות יששכר, מכילה מאמרים שונים העוסקים בחינוך הערכי בזממנו אנו. באסופה, מאמרים שונים, העוסקים בין השאר בנושאים הבאים:

  • המבנה הארגוני של החינוך בישראל בהקשר של החינוך הערכי
  • ערכי מערכת החינוך והחינוך הערכי בה
  • החינוך לשוויון מגדרי ולאומי בישראל
  • חינוך לפיתוח עצמי
  • חינוך ערכי ומקצועות לימוד שונים
  • החינוך הערכי בתחומי חיים שונים – כחינוך הערכי הבלתי פורמלי
  • חינוך בישראל בעוד כ-20 שנה

לקריאה, לחצו כאן: חינוך לערכים בעולם משתנה/ עפרה ברנדס, רעות יששכר