מועצת ארגוני הנוער שואפת למצב את עצמה כארגון מרכז ומאגד של כלל הידע הקיים בתחום החינוך הבלתי פורמלי בישראל. זאת, במטרה להמשיך ולהפיץ את החינוך הערכי הבלתי פורמלי, את סגולותיו ואת השפעתו המשמעותית על נוער באופן כללי ועל החברה הישראלית בפרט. במאגר הידע של מועצת ארגוני הנוער מופיעים מחקרים ומאמרים שכתבו מיטב החוקרים בישראל, בכלל התחומים הנוגעים לחינוך הבלתי פורמלי, ובהם:

  • מבוא לחינוך ערכי
  • חינוך ילדים ונוער בעידן הדיגיטלי
  • חינוך בלתי פורמלי והטכנולוגיה
  • השפעה ערכית של החינוך בלתי פורמלי
  • החינוך הבלתי פורמלי לגיל הרך
  • ועוד…

אנו מזמינים אתכם ואתכן להיכנס אל המאגר ולחקור את החינוך הבלתי פורמלי לעומקו.