חינוך בלתי פורמלי – באופן כללי, החינוך הבלתי פורמלי בהגדרתו בישראל הינו חינוך לילדים, לילדות, לנערים ולנערות, המתקיים ברשות חינוך מקומית, מחוץ לשעות הפעילות של מוסד חינוך. חינוך זה כולל לרוב חינוך ערכי, ומיועד להשגת המטרות האמורות בסעיף 2 לחוק חינוך ממלכתי. עם זאת, ראוי לציין כי אין הסכמה אחידה על הגדרת התחום במחקר. להרחבה על מאפייני החינוך הבלתי פורמלי מבחינה פדגוגית, פסיכולוגית וסוציולוגית, ניתן לקרוא במאמרו של פרופ’ ראובן כהנא, “לקראת תיאוריה של בלתי פורמליות והשלכותיה לנעורים“).

חינוך ערכי בלתי פורמלי חינוך בלתי פורמלי המתמקד בערכים בעלי משמעות חברתית, ומטרתו להשפיע על ערכי הילדים ובני הנוער הפועלים במסגרתו. החינוך הבלתי פורמלי בארגוני ובתנועות הנוער בישראל הינו חינוך ערכי בלתי פורמלי, השואף להנחיל לילדים ולנוער עולם ערכים רחב.

ארגוני ילדים ונוער ארגוני חינוך ערכי בלתי פורמלי המוכרים על ידי משרד החינוך, אשר מתמקדים בכלי מקצועי שסביבו מתהווה העשייה החינוכית הערכית. מועצת ארגוני הילדים והנוער היא המייצגת הרשמית של ארגוני הנוער. בארגוני הנוער סגל ההדרכה מבוסס על שילוב של מדריכים מקצועיים בוגרים ומדריכים צעירים.

תנועות נוער – ארגוני חינוך ערכי בלתי פורמלי המוכרים על ידי משרד החינוך, אשר להם אידיאולוגיה מגובשת המגדירה את דרכה ואת יעדיה. תנועות הנוער מאוגדות במועצת תנועות הנוער, ובהן סגל ההדרכה הוא צעיר בעיקרו.

אזרחות פעילה – משמעותה של אזרחות פעילה היא השתתפות פעילה של אזרחים, בתחומים שונים (למשל כלכלה, חברה, תרבות ופוליטיקה), במטרתה לשפר את פני החברה. בהקשר של נוער, דגש ניכר ניתן על לימוד דרך פעולות התנדבותיות, כשהמטרה היא לא רק להעניק ידע אלא גם לתת מוטיבציה, כלים וניסיון פרקטי בהתנהלות אזרחית פעילה.

חברה אזרחית – המונח חברה אזרחית מתייחס לזירה בה נוקטים בפעולות משותפות, לא מתוך חובה אלא מתוך אינטרסים משותפים וערכים משותפים. מוסדותיה של החברה האזרחית שונים מאלו של המדינה, השוק החופשי ו המשפחה, ולרוב מתייחסים אליה כ”מגזר שלישי”, כאשר המגזר העסקי הוא “המגזר השני” והמגזר הציבורי הוא “המגזר הראשון”. בישראל, החוק מתייחס באופן מובחן לארגוני מגזר שלישי שונים, וקובע להם כללים לקיומם ולהתנהלותם (ראו חוק העמותות, חוק החברות, חברה לתועלת הציבור, עמותה ועוד).

עמותה – עמותה מוגדרת בישראל כתאגיד של בני אדם או של תאגידים אחרים, אשר הוקמו למטרה מסוימת, ספציפית ומובחנת או כמה כאלו, אשר נרשמו על ידי רשם העמותות בפנקס העמותות. פעולתן מוסדרת בחוק העמותות תש”ם-1980. בחוק נקבע בין השאר כי חובה על עמותה להצהיר את מטרותיה בתקנון שלה, ולפעול בהתאם לאותן מטרות בלבד. כמו כן, נאסר על חלוקת רווחי העמותה לחבריה או לעובדיה.

פורום הנוער האירופי – פורום הנוער האירופי הוא ארגון בינלאומי בו חברים 98 מועצות נוער לאומיות וארגוני נוער א-ממשלתיים. ארגונים אלו לרוב הינם ארגוני-גג, אשר כל אחד מהם בעצמו מייצג מספר ארגוני נוער (באותה המדינה), כך שפורום הנוער האירופי מייצג למעשה עשרות מיליוני צעירים מכל רחבי אירופה.

העצמה – העצמה היא העזרה לאנשים בכדי שיעזרו לעצמם. ניתן להתייחס לקונספט בהקשרים שונים: ניהול (כלומר, שיתוף מידע עם העובדים בכדי שיוכלו לשפר את תוצאות עבודתם), פיתוח קהילתי (אימון של קהילות על מנת שיסייעו לעצמן), שינוע חברתי (סיוע לאנשים כדי שיוכלו ללמד את עצמם ולהוביל את עצמם לתוצאות טובות יותר) ועוד.

מדד ג’יני (או: מקדם ג’יני) – כלי למדידת אי השוויון של מדינה. המדד נע בין 0 ל-100 (או: 0 ל-1), כאשר 0 מסמן שוויון מוחלט, בו כל האזרחים ירוויחו את אותו הסכום, ו-100 מסמל את אי-שוויון מוחלט, בו אדם אחד ירוויח את כל ההכנסות במדינה. בישראל, המדד עומד על 0.37 נכון לשנת 2014 (מקור).

מדד הטיפוח של שטראוס – כלי למדידת הרמה החברתית-כלכלית של תלמידים. מדד שטראוס נוצר בשנת 2007 על ידי המדען הראשי של משרד החינוך, פרופ’ סידני שטראוס, במטרה למדוד חסך חינוכי במוסדות, ברשויות ובשכונות שונות. המדד מורכב מארבעה מרכיבים מרכזיים, שמשוקללים לתוצאה סופית. תוצאה זו המייצגת את הרמה הסוציו-אקונומית של תלמיד. המרכיבים הינם: רמת השכלתו של ההורה המשכיל ביותר (שמשקלה 40% מהתוצאה הסופית), רמת ההכנסה לנפש במשפחה (שמשקלה 20% מהתוצאה הסופית), מידת הפריפריאליות של בית הספר בו לומד התלמיד (שמשקלה 20% מהתוצאה הסופית) ושילוב של הגירה וארץ מצוקה (שמשקלה 20% מהתוצאה הסופית). המדד מתחלק לעשרה עשירונים, כאשר ככל שהעשירון יותר גבוה, מצבו הסוציו-אקונומי של התלמיד יותר נמוך. כך, תלמיד בעשירון טיפוח 1, משתייך לרמה הסוציו-אקונומית הגבוהה ביותר. לחילופין, תלמיד בעשירון 10, הוא מהרמה הסוציו-אקונומית הנמוכה ביותר. הממוצע של המדד לכל תלמיד בבית ספר, מייצג את הרמה הבית ספרית על פי מדד הטיפוח של שטראוס.

 

לקריאה נוספת:

כל מה שתמיד רציתם לדעת על מועצות נוער לאומיות/ פורום הנוער האירופי

מועצת ארגוני הנוער

חוק העמותות מתוך אתר משרד המשפטים

תקנות משרד החינוך לארגוני לתמיכה בארגוני חינוך ערכי בלתי פורמלי

מדד הטיפוח של שטראוס באתר המדען הראשי