נציגי ונציגות הארגונים בסיור בחדר מצב והלשכה לתיאום טיולים, כחלק מהשתלמות לקבלת סמל מוסד ובמסגרת הלמידה המתמדת לשיפור הביטחון והבטיחות בפעילות.