השתלמות בנושאי תברואה, ביטחון ובטיחות למנהלי ומנהלות קייטנות וסמינרים בארגוני הנוער וארגוני חינוך נוספים בשותפות מינהל חברה ונוער.