את המאמר “מעורבות ממשלתית במתן מסגרות משלימות ושירותי חינוך בלתי פורמלי לבני-נוער – סקירה משווה”, כתבה אתי וייסבלאי מטעם מרכז המחקר של הכנסת, בעקבות בקשתה של חה”כ אנסטסיה מיכאלי בשנת 2012. המאמר מתאר את האופן בו נהגה המדינה לתקצב את החינוך הערכי הבלתי פורמלי נכון לשנת 2012 (טרם הקמת ארגוני הנוער), ומעניק סקירה משווה של היחס בו ממשלות ברחבי העולם נוהגות כלפי ארגוני ותנועות נוער, והאופן בו הן נוהגות לתקצב ולאפשר את פעילות החינוך הערכי לנוער. בין השאר, סוקר המאמר את החינוך הבלתי פורמלי בבריטניה, הולנד, ניו-זילנד, קוויבק (קנדה), שוודיה, האיחוד האירופי בכללותו, אירלנד ועוד.

לקריאה, לחצו כאן: מעורבות ממשלתית במתן מסגרות משלימות ושירותי חינוך בלתי פורמלי לבני-נוער – סקירה משווה/ אתי וייסבלאי