מרכז מעשה

מרכז מעשה מפעיל תכנית נעורים המפתחת ומקדמת מנהיגות, התנדבות, מצוינות ושוויון הזדמנויות בישובים הדרוזים, באמצעות מרכזי צעירים. התכנית מספקת לצעירים וצעירות בגילאי 25-13 בני העדה הדרוזית רצף של פעילויות איכותיות ובעלות ערך, המתמקדות בקידום התנדבות, פיתוח מנהיגות, העשרה ומצוינות. בנוסף, מרכז מעשה מזמין בני נוער לקחת חלק בשינוי חברתי דרך שנת התנדבות משמעותית.

אוכלוסיית יעד: צעירים וצעירות בני 13 עד 25 המחפשים הזדמנות לתרום לקהילה ולהיתרם חזרה.

התנדבות בקהילה: לכל מתנדב יש מסגרת בה הוא פועל באופן קבוע. על פי רוב, ההתנדבות היא בתחומי חינוך והשכלה במסגרות גיל ובמשימות שונות, בבתי ספר בשעות הבוקר ובמסגרות חינוך בלתי פורמליות בשעות אחר הצהריים.

מסלולי המשך: מרכז מעשה מציע לבני הנוער להתנדב בשנת שירות, מכינה או שירות לאומי.