משבר הקורונה הוא מקור לאתגרים ולהתמודדויות אישיות,. חייהם של בני נוער, היא שאלה חשובה, המטרידה הורים, אנשי
מקצוע ומקבלי החלטות.
בהתאם, עלה הצורך באיסוף מידע על האתגרים ומיפוי של הצרכים בני הנוער. לצורך כך, פותח כלי מיפוי מקיף הכולל
שאלות העוסקות במקורות לדאגה, עיסוקים מרכזיים ודפוסי בילוי זמן בתקופת הקורונה, וכן העדפות של בני נוער ביחס
לפעילויות שונות שהקהילה ומערכות החינוך יכולות להציע להם. בנוסף, השאלון בחן את מידת החשיפה של בני נוער
להתנהגויות סיכון.
ארגוני הילדים והנוער פועלים זו תקופה ארוכה באי וודאות רבה תוך חתירה מתמדת ליצירת התאמות למציאות החדשה.
בסקר זה ביקשנו לשמוע ולהשמיע את קולם של בני הנוער, ולנסות ולזהות תחושות, ללמוד על התנהגויות וצרכים מפיהם
ובשמם עצמם, ולא להסתמך על תחושות בטן ופרסומים תקשורתיים בלבד .
זהו סקר מקיף ונרחב עם אלפי בנות ובני נוער ואנו מגישים לכם אותו שותפים ושותפות, על מנת שתוכלו כל אחד ואחת לעשות
בו שימוש, וללקט ממנו מסקנות יישומיות.

 

לקריאת הסקר המלא והתוצאות

סיכום ממצאי הסקר

מצגת ממצאי הסקר