נייר העמדה “לפני שיהיה מאוחר”, נכתב על ידי פרופ’ נמרוד אלוני, ד”ר יוגב אסתר, ד”ר ניר מיכאלי ופרופ’ אייל נווה מטעם המכון לחינוך מתקדם בסמינר הקיבוצים, על מנת להתריע מפני 22האיום שבמגמות לאומניות וגזעניות שהם רואים בחינוך הישראלי כיום. לטענתם, יש לעצור את “ההתפרקות לזרמי-זרמים חינוכיים”, ולחזק את החינוך הממלכתי. בתוכו, יש לעניות דעתם, ליצור תכנית חינוך מקיפה וכלל-ישראלית לחינוך לאזרחות טובה בחברה דמוקרטית, סובלנית ורב-תרבותית. בתכנית חינוכית שכזו, יוכלו ארגוני הנוער לקחת חלק חשוב ומשמעותי בקידום החברה הרב-תרבותית, בשל פעילותם בכלל המגזרים באוכלוסייה בישראל.

לקריאה, לחצו כאן: “נייר עמדה: לפני שיהיה מאוחר”/ פרופ’ נמרוד אלוני, ד”ר יוגב אסתר, ד”ר ניר מיכאלי ופרופ’ אייל נווה