סדנת ‘מעצבים עתיד’ | 26-27 לפברואר, סדנה לתכנון כיווני פעולה אסטרטגים של ארגוני הנוער והמועצה ל-2025