המחקר “חינוך לסובלנות מינית בקרב מתבגרים במסגרת הבית-ספרית”, שכתבה גל עיני, הוגש לד”ר ניטה שוחט מהמכללה האקדמית לחינוך ע”ש דוד ילין. במחקר, מראה עיני את נושא הזהות הלהט”בית בקרב בני הנוער, ומתווה עיני את יחסה של מערכת החינוך למתבגרים להט”בים לאורך השנים, בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי. מסקנותיה במחקר הראו כי אף שמערכת החינוך מראה מאמץ לשלב את בני הנוער הלהט”בים, היא אינה פועלת לכך באופן מספק, בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי כאחד. כתוצאה ממסקנות כגון אלו, אחת הפעילויות אשר נקטה בהן מערכת החינוך מאז כתיבת המחקר, הינה ההכרה של משרד החינוך בארגון הנוער הגאה, “איגי”, כארגון נוער.

לקריאה, לחצו כאן:  עבודה סמינריונית בחינוך: חינוך לסובלנות מינית בקרב מתבגרים במסגרת הבית ספרית/ גל עיני