+ קשרי ממשל
+ שותפויות אסטרטגיות
+ שיתופי פעולה
+ השתלמויות מקצועיות