הסוכנות היהודית ומדרשת אורנים

על השותפות:

העבודה המשותפת עם הסוכנות היהודית נועדה, בין היתר, לחזק את הקשר וההבנה בין ישראל לבין יהדות התפוצות, וכן לחיזוק הזהות היהודית- ישראלית של בני הנוער בארץ.

ארגוני הנוער שותפים בתוכנית “עמיוניטי” של הסוכנות היהודית, הבונה ליבה חינוכית שעניינה “עמיות יהודית”. התוכנית מחזקת, בין היתר, את הקשר עם יהדות התפוצות בארגוני הילדים והנוער, במטרה להיחשף לכמה שיותר בני ובנות נוער מקהלי יעד שונים בחברה הישראלית, ולקיים דיאלוג מצמיח ומכבד עם יהדות התפוצות ברוח עקרונות מגילת העצמאות.

השנה, קבוצה של 8 בעלי תפקידים בכירים במטות ארגוני הנוער לוקחת חלק בתכנית “להכיר באמת” שמטרתה להניח תשתיות של מחויבות וידע בארגונים בנושא העמיות היהודית. התכנית נועדה לפתח בארגוני הנוער תרבות וליבה חינוכיות ארוכות טווח ובעלות עומק בהתאם לצרכי הארגונים השונים.

התוכנית מחולקת למספר חלקים:

 ליווי והנחייה – מנטורינג לארגון:

הליווי ניתן על ידי מדרשת אורנים לנציג או נציגת הארגון ולצוות המטה הבכיר בארגון, לטובת חשיבה והתאמה מעמיקה לעיסוק בנושא, במסגרת הפעילות השוטפת.

 בית מדרש עמיוניטי:

נציגים ונציגות בתפקידי מטה בכירים מהארגונים השונים, נפגשים במהלך שנת הלימודים תש”ף 2020-2019, למפגשי תוכן והעמקה אחת לחודש, כאשר שיאם הוא במשלחת חינוכית שתצא במהלך 2020 לקהילה היהודית באנגליה.

שותפות ב “האקתוכן” לנושא עמיוניטי בפעילות הארגונים:

מתוך הכרה בחשיבות למידת העמיתים וההפריה הרעיונית בתחום התוכן והמתודיקה, תקיים התוכנית יום “האקתוכן” שייעודו פיתוח תכנים שונים לתוכניות עמיוניטי. 

 מנהלת השותפות: יפעת גורדון, ifatg@coyo.org.il