הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

על השותפות:

ארגוני הנוער נמצאים בשותפות “מנהיגים דרך לחיים” עם הרלב”ד מאז שנת 2018. מטרת השותפות היא להגביר את המודעות והחינוך לבטיחות בדרכים בקרב הילדים ובני הנוער, תוך שמירת ערך חיי האדם, באמצעות טיפוח מנהיגות קבוצתית ואישית של חניכים וחניכות בארגוני הנוער. זאת, במטרה להפחית את מקרי תאונות הדרכים בישראל.

השותפות מונה השנה 70 קבוצות בכיתות א’ – י”ב מעשרה ארגוני נוער – אג’יק, האות הבינ”ל לנוער, פרחי הדגל, צבאות השם, נוער חב”ד, איגי, ידידי עוז, נוער לתת, נוער מד”א ונוע”ם.

לשותפות חשיבות עליונה בשילוב בני הנוער בישראל כשחקנים משמעותיים בזירת המאבק בתאונות הדרכים.

הפעילות החינוכית המשותפת

על הפעילות:

הפעילות באה לידי ביטוי בעידוד ופיתוח של פעילות חינוכית בכל ארגון לקבוצות ייעודיות, אשר יעמיקו בנושא בטיחות בדרכים, זאת בהתאם למאפייני הגיל המודרך. המדריכים יהוו מנהיגות מובילה לנושא בסניף, בבית ובקהילה. 

הקבוצות עוברות הדרכות בנושא בטיחות בדרכים במהלך השנה, תוך מתן דגש על אופי קהל היעד, צרכי הקהילה והאזור וסיווגם כמשתמשי דרך.

כל קבוצה בתוכנית מוציאה לפועל לקראת סוף שנת הפעילות יוזמה חינוכית בנושא בטיחות בדרכים לכל קהל יעד רלוונטי: יתר החניכים בסניף, בקהילה, אנשים ברחוב, משפחה וכו’.

בנוסף, מדריכי הקבוצות ורכזי ההדרכה בארגונים לוקחים חלק בהכשרות לאורך שנת הפעילות.

אתר הרשות

מנהלת השותפות: יפעת גורדון, מייל ifatg@coyo.org.il