קק"ל - קרן קימת לישראל

קק”ל משקיעה מאמצים רבים בפעילויות חינוכיות ובקידום החינוך, בהעשרת הנוער ובהקניית ערכים של אהבת הארץ. במסגרת השותפות עם ארגוני הילדים והנוער, קק”ל מכשירה מדריכים ומדריכות מכל רחבי הארץ להעברת והפצת המסרים הציוניים והערכיים, ולחיזוק הפעילויות בפריפריה.

בין המטרות המשותפות:

1.  הגדלת מספר החניכים והחניכות המשתתפים בפעילות ארגוני הילדים והנוער בישראל, בדגש על הפריפריה החברתית והגיאוגרפית.
2.  הגברת העבודה החינוכית של ארגוני הנוער סביב ערכי השותפות: מנהיגות, ציונות, הגשמה, קיימות.
3.  חיזוק הקשר בין האוכלוסיות השונות בישראל, בדגש על העצמת הפריפריה וחיזוק הכוחות המקומיים, שיח בין מגזרים שונים ויצירת קשרי גומלין בין כל השותפים.
4.  חיזוק תחושת השייכות של נערים ונערות אל קהילותיהם ולמדינה.

הפעילות החינוכית המשותפת

הפעילות מתחלקת ל-7 חלקים:


1.  הכשרת מנהיגות – הקמת קבוצות פעילות לבני נוער בשכבות ט’-י”ב בפריפריה החברתית והגיאוגרפית.
2.  משפיעים ביחד- קיום פעולות ו/או אירועי שיא במסגרת פעילות הארגונים בקהילה בהתאם לערכי קק”ל.
3.  שנת עשייה משמעותית – פעולות לגיוס חניכים מהפריפריה החברתית ליציאה למסגרות שנות השירות והמכינות.
4.  חיים משותפים-  פעילות בני ובנות נוער לחיבור, הכרות וקידום הסובלנות והחיים המשותפים.
5.  הכשרה ביער  -הכשרת צוותי ההדרכה והדרג הבוגר למתודיקה של שטח, יער ושדאות.
6.  צעירים מגשימים- עידוד הארגונים לבניית תוכניות המשך המכוונות לבוגרי הארגונים.
7.  לינה במרכזי השדה והדרכות קק”ל -לטובת הגברת השהות בשטח בארגוני הנוער.

לאחרונה, בחודש פברואר 2020, התקיימה פעילות שיא לקראת ט”ו בשבט.

בפעילות השתתפו 80 ש”ש ומדריכים מכל הארגונים החברים בשותפות, לקראת העברת התכנים בקבוצות לאורך התקופה הקרובה ועד ט”ו בשבט.

בנוסף, התקיים ב- 10.2.2020 אירוע שיא בבית הנשיא, שהיה משותף לכל הארגונים החברים בשותפות, בו קיבלו נציגים מטעם ארגוני הנוער אותות הצטיינות מטעם קק”ל ובית הנשיא.

מנהל השותפות: אריק פלהיימר arikf@coyo.org.il