תמצית ממצאי סקר בקרב הורים לילדים בגילאי 18-12 בנושא עמדותיהם כלפי פעילויות ארגוני הילדים והנוער בישוב בו הם גרים.

להורדת המאמר