תנועת “אחריי!”

“אחריי!” הוא ארגון ייחודי שהוקם במטרה לטפח מנהיגות צעירה ולפתח מעורבות חברתית בקרב בני נוער מהפריפריה החברתית והגאוגרפית בישראל.

ב”אחריי!” מאמינים כי לכל אדם הזכות לעצב את עתידו כרצונו, ללא קשר למקום בו נולד ולסביבה בה גדל.

“אחריי!” פועל בקרב כלל בני הנוער בחברה הישראלית, בהם נוער מהשכונות, פנימיות וחסות הנוער, נוער בדואי, דרוזי, חרדי ועוד.

שני האלמנטים המרכזיים השזורים בכל פעילות של העמותה הם תחושת מסוגלות ותחושת שייכות. את תחושת המסוגלות רוכשים החניכים באמצעות התמודדות עם קושי משמעותי, כחלק מובנה בפעילות, כשבסופו הם חווים את תחושת ההצלחה.

המסר המרכזי ש”אחריי!” מעביר לחניכיו עוסק באחריות חברתית של כל אזרח כלפי עצמו, קהילתו והחברה הישראלית כולה. “אחריי!” מפעילה מגוון תכניות חינוכיות, מגיל 14 ועד גיל 25. תכנית הליבה היא תכנית “אחריי!” לצה”ל.

אוכלוסיית יעד: בני נוער מכיתות ט’-י”ב. עולים חדשים, נערים ונערות משכונות בפריפריה, עיירות פיתוח, פנימיות ומעונות חסות הנוער, נוער בחברה הערבית.

התנדבות בקהילה: חניכי הארגון מתנדבים באופן קבוע בשכונות ובערים בהן מתקיימת הפעילות, מנהיגים פרויקטים ארציים ומובילים שינוי בערי הפריפריה.

מסלולי המשך:

מכינת “גל” – מכינה קדם צבאית ומדרשה למנהיגות בשיתוף מרכז “מעשה”.

מכינות “ארז” – מכינות קדם צבאיות חצי שנתיות בשיתוף הסוכנות היהודית.

שנת שירות – גרעין תמי”ר: תרומה, מנהיגות, יוזמה ורעות- ניהול חיים עצמאיים בקומונות בפריפריה. מתנדבי שנת השירות פועלים בקבוצות “אחריי!” ומתנדבים במגוון מסגרות קהילתיות, בדגש על תחום החינוך ופיתוח מנהיגות צעירה. 

במסלולים ניתן דגש רב על הכנה לשירות צבאי משמעותי ולתפקידי פיקוד וקצונה.