תנועת “אחריי!”

“אחריי!” הנה תנועה ייחודית שהוקמה לפני 20 שנה במטרה לטפח מנהיגות צעירה ולפתח מעורבות חברתית בקרב בני נוער מהפריפריה החברתית והגאוגרפית בישראל.

ב”אחריי!” אנו מאמינים כי לכל אדם הזכות לבחור את עתידו כרצונו ללא קשר למקום בו נולד ולסביבה בה גדל.

“אחריי!” פועלת בקרב כלל בני הנוער בחברה הישראלית, בהם נוער מהשכונות, פנימיות וחסות הנוער, נוער בדואי, דרוזי, חרדי ועוד. בשנת הפעילות תשע”ח פעילים בארגון יותר מ 8,000- בני נוער וכ 45,000- בוגרים.

שני האלמנטים המרכזיים השזורים בכל פעילות של העמותה הם תחושת מסוגלות ותחושת שייכות. את תחושת המסוגלות רוכשים החניכים באמצעות התמודדות עם קושי משמעותי כחלק מובנה של הפעילות כשבסופו הם חווים את תחושת ההצלחה.

המסר המרכזי ש”אחריי!” מעבירה לחניכים עוסק באחריות חברתית של כל אזרח על עצמו, על

קהילתו ועל החברה הישראלית כולה. “אחריי!” מפעילה מגוון של תכניות חינוכיות מגיל 14 ועד גיל 25 , תכנית הליבה היא תכנית “אחריי!” לצה”ל.

תגיות:

מאמרים בנושא: