תנועת הילדים עוז

תנועת הילדים עוז הוקמה בשנת 1989 במטרה להעניק חינוך חברתי ערכי ומשמעותי לילדים, כהשלמה לחינוך הפורמאלי בבתי הספר. התנועה פועלת בקרב ילדי ישראל בכיתות א’-ג’ וזאת מתוך הבנה שגיל זה משמעותי מאוד בפיתוח האישיות, ההבנה החברתית והקניית ערכיים יהודיים וציוניים. התנועה יוצרת מענה חברתי, ערכי ותרבותי על ידי פעולות שבועיות, סדנאות חינוכיות, טיולים וסיורי חוויה לאומית ויהודית.

אוכלוסיית יעד: ילדים בכיתות א’-ג’ ברחבי הארץ.