תנועת יחדיו

תנועת יחדיו הוקמה ופועלת על מנת לחבר ‘יחדיו’ את הילדים ובני הנוער מכל גווני האוכלוסייה בארץ, מבלי הבדלי מעמדות, ותיקים עם עולים, מעיירות הפיתוח ועד שכונות הפריפריה, מעמד הביניים עם השכבות המוחלשות, דתיים ושאינם שומרי מצוות. מטרות התנועה ופעולות ההווי בסניפים מיועדות להעצמה אישיותית, ערכית, חברתית
ולהקניית הרגלי תרבות. תוך חיבור חווייתי לערכי המסורת. בדגש על נושאים כמו בן אדם לחברו, כיבוד הורים, הכרת הטוב וכדומה.

הפעילות החינוכית מתבצעת בהתאם לתוכנית החינוכית התקופתית ע”י הפעלה ומשחק, פעילויות חווייתיות ואתגרים קבוצתיים, אתגרי חשיבה מתחומים אוניברסאליים, חידות היגיון, דילמות חברתיות ומוסריות מתוך מקורות ספרותיים היסטוריים ועכשוויים. כולל פעילויות העשרה חינוכיים וחברתיים, הרחבת אופקים כלליים לחשיבה הומנית חברתית, תרגולים והמחשות לחיי היום יום, אטרקציות וטיולים. דגש רב נמצא על תכנית הלמידה בתנועת הנוער המועברת בצורה חווייתית ומעניינת.

אווירת האחדות מחד והחוויה מאידך מייצרים מרחב בטוח לאותם הנערים בו הם יוכלו לשתף ולהתחבר ואחר כך לגדול ולהתעלות!

דגש רב ניתן על הגדלת מעגלי ערכי המסורת בכל תפוצות הארץ בקירוב
לבבות, באהבה ובהערכה. על חיבור למסורת ולהיסטוריה היהודית בין היתר בפעילויות וחשיפה לחגי ומועדי ישראל, ע”מ לייצר תחושת זהות עצמית גבוהה וכלי לפיתוח משמעותי של האישיות. אנו עדים לתוצאות מבורכות בהן ניתן לראות כי הנוער מתפתח באופן מתמיד, לומד להקשיב לשני מתוך טולרנטיות, אמפתיה ואיפוק גם כאשר ישנם חילוקי דעות בתוך הקבוצה.