תנועת צמרת

צמר”ת הינו ארגון הנוער הציוני של המועצה הציונית בישראל בהסתדרות הציונית העולמית. ארגון צמרת פועל לפיתוח מנהיגות ציונית צעירה ומעורבות חברתית. דגש רב ניתן על חיזוק הזהות היהודית-ישראלית, העמקת השיח בין דתיים לחילונים ויצירת אחריות משותפת. מתוך מחויבות לערך הרעות, מאמץ הארגון גישה חינוכית המאפשרת לבני נוער מקבוצות שונות באוכלוסייה לפעול בשיתוף במסגרתו ובכך ליצור אחדות בעם. רעיון זה בא לידי ביטוי באופן מיוחד בפעילות המעורבת של דתיים וחילוניים. בנוסף, מפעיל הארגון מסלולי הגשמה בהם גרעין ש”ש וגרעיני נח”ל מעורבים. הגרעין הינו גרעין קהילתי יחודי המשלב דתיים וחילונים החיים בשיתוף מלא ופועלים בחיי הקהילה ובמסגרותיה.
הפעילות החינוכית השוטפת, מבוססת על פעילות עיונית חווייתית, המודרכת ע”י בני נוער ומובילה לעשייה והתנדבות מתמשכת. החניכים משתתפים במהלך השבוע בפעילויות ערכיות, בהלימה לשכבות הגיל ולחזון הארגון. ברמה הארצית נוער צמר”ת מקיים מסעות על פני השנה, פעילויות בחגים, סמינרים, הכשרות, שבתות בנושא זהות יהודית ישראלית ועוד.