פעילות המועצה והארגונים

נכון להיום, רק כשליש מהילדים ומבני הנוער בישראל לוקחים חלק בפעילות חינוך ערכית קבועה ומשמעותית, כשאחוז זה קטן עוד יותר בקרב אוכלוסיות ובשכונות מוחלשות. ניתן, אפשר וצריך לשנות זאת. עלינו ליצור מענה אטרקטיבי ורלוונטי לבני הנוער ובכך להגדיל את השתתפותם בפעילות חינוך ערכי.

הצורך בחינוך ערכי ייחודי                                          

המאה ה-21, עם השינויים המבורכים והטובים של מהפכת האינטרנט, הביאה עמה גם שינויים עגומים וקודרים יותר. הסתגרות בבתים, ניכור בין קבוצות בני נוער, שעות רבות המוקדשות למסכים ומעורבות חברתית בלתי מספקת, הפכו כולן לתופעות נפוצות בימינו.  תופעות אלו מחייבות את החברה הישראלית לזהות מנופי צמיחה חדשים לחינוך הערכי לנוער, וליצור דרכים להתמודדות עם הנושא – כאן, ארגוני הילדים והנוער, ומועצת ארגוני הנוער כמייצגת הרשמית שלהם, נכנסים לתמונה.

אנו מאמינים שיש לתת לילדים ולנוער מקום לחיבור רגשי, גישה לידע וצבירת חוויות וערכים אשר יובילו אותם להיות אזרחים טובים, מעורבים, שותפים ותורמים יותר לחברה הישראלית.

מרכזי הפעילות

הפעילויות השבועיות של ארגוני הנוער מתקיימות לפחות פעמיים בשבוע, במשך תשעים דקות לפחות, במרכזי פעילות מוגדרים. המרכז משמש לבני הנוער כבית לעשייה חינוכית ולקידום יוזמות של תרומה ומעורבות בקהילה. הסדרת מקום פעילות קבוע (בתי ספר, מרכזים קהילתיים וכדומה) מאפשרת להרחיב ולהנגיש אותה ליותר בני הנוער.