מאמרים ומחקרים בעברית

דבריו של שר החינוך בנט בשדולה לקידום ארגוני הנוער בכנסת – 3 לדצמבר 2018

״אני מאוד אוהב אתכם ונורא כיף להגיע ולראות את הציבור הישראלי הטוב ביותר, בראש ובראשונה אני רוצה להודות לח”כ מירב בן ארי, מעבר לזה שהיא ראש השדולה, היא נלחמת בשוחות כדי להעצים את ארגוני הנוער, היא מבינה את מה שאנחנו מבינים ותכף אסביר. לחברת הכנסת מיכל בירן, תודה רבה, וכמובן שלומי קסטרו ולחגי גרוס שאחראי […]

מאמרים ומחקרים בעברית

דו”ח BDO‎

תקציר הדו”ח במסמך זה מוצגת סקירה של פעילות הארגונים במדדי תפוקה שונים: פעילות ארגוני הנוער בהשוואה לחינוך הפורמלי, צמיחת חניכים ומרכזי פעילות ביחס לתקציב וחישוב ROI עבור שעות התנדבות של ארגוני הנוער. מדדים אלה מספקים הסבר עבור כדאיות והצורך שבהשקעה בארגוני הנוער. בחלק השני, נסקרים אתגרים שונים בפעילות ארגוני הנוער כיום: גידול טבעי של האוכלוסייה […]

מאמרים ומחקרים בעברית

החינוך הבלתי-פורמלי בגרמניה, בהולנד ובמחוז אונטריו בקנדה

המחקר של פרופ’ זהבית גרוס וד”ר מירי גולדרט מאוניברסיטת בר-אילן, הינו סקירה שהוגשה לצוות המומחים לחינוך בלתי פורמלי באקדמיה הלאומית הישראלית למדעים. כפי שכותרתו מתארת, המחקר מעניק סקירה של נושא החינוך הבלתי פורמלי בשלושה מקומות שונים בעולם: גרמניה, הולנד ומחוז אונטריו בקנדה. ממצאיהן הראו הדגש על תחומים שונים של החינוך הבלתי פורמלי במדינות שונות. בגרמניה […]

מאמרים ומחקרים בעברית

מעורבות ממשלתית במתן מסגרות משלימות ושירותי חינוך בלתי פורמלי לבני-נוער – סקירה משווה

את המאמר “מעורבות ממשלתית במתן מסגרות משלימות ושירותי חינוך בלתי פורמלי לבני-נוער – סקירה משווה”, כתבה אתי וייסבלאי מטעם מרכז המחקר של הכנסת, בעקבות בקשתה של חה”כ אנסטסיה מיכאלי בשנת 2012. המאמר מתאר את האופן בו נהגה המדינה לתקצב את החינוך הערכי הבלתי פורמלי נכון לשנת 2012 (טרם הקמת ארגוני הנוער), ומעניק סקירה משווה של […]

מאמרים ומחקרים בעברית

פיתוח וקידום התנדבות נוער וצעירים/ות בישראל

המחקר “פיתוח וקידום התנדבות נוער וצעירים/ות בישראל” של רונית בר פורסם במקור בפרסום של מכון מנדל, “60 שנות חינוך בישראל: עבר, הווה, עתיד”. מחקרה של בר מתאר את התשואה החברתית של נוער מתנדב עבור החברה הישראלית, כמו גם התשואה עבור הנוער המתנדב בעצמו. המחקר סוקר את התועלת של ההתנדבות עבור הנוער באופן כללי, ומציג את הסיבות […]

מאמרים ומחקרים בעברית

עבודה סמינריונית בחינוך: חינוך לסובלנות מינית בקרב מתבגרים

המחקר “חינוך לסובלנות מינית בקרב מתבגרים במסגרת הבית-ספרית”, שכתבה גל עיני, הוגש לד”ר ניטה שוחט מהמכללה האקדמית לחינוך ע”ש דוד ילין. במחקר, מראה עיני את נושא הזהות הלהט”בית בקרב בני הנוער, ומתווה עיני את יחסה של מערכת החינוך למתבגרים להט”בים לאורך השנים, בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי. מסקנותיה במחקר הראו כי אף שמערכת החינוך מראה מאמץ […]

מאמרים ומחקרים בעברית

חינוך לערכים בעולם משתנה

אסופת המאמרים “חינוך לערכים בעולם משתנה”, שנערכה על ידי עפרה ברנדס ורעות יששכר, מכילה מאמרים שונים העוסקים בחינוך הערכי בזממנו אנו. באסופה, מאמרים שונים, העוסקים בין השאר בנושאים הבאים: המבנה הארגוני של החינוך בישראל בהקשר של החינוך הערכי ערכי מערכת החינוך והחינוך הערכי בה החינוך לשוויון מגדרי ולאומי בישראל חינוך לפיתוח עצמי חינוך ערכי ומקצועות […]

מאמרים ומחקרים בעברית

נייר עמדה: לפני שיהיה מאוחר

נייר העמדה “לפני שיהיה מאוחר”, נכתב על ידי פרופ’ נמרוד אלוני, ד”ר יוגב אסתר, ד”ר ניר מיכאלי ופרופ’ אייל נווה מטעם המכון לחינוך מתקדם בסמינר הקיבוצים, על מנת להתריע מפני 22האיום שבמגמות לאומניות וגזעניות שהם רואים בחינוך הישראלי כיום. לטענתם, יש לעצור את “ההתפרקות לזרמי-זרמים חינוכיים”, ולחזק את החינוך הממלכתי. בתוכו, יש לעניות דעתם, ליצור […]

מאמרים ומחקרים בעברית

דור ה-Y בישראל – מבוא: תיאוריה, כלים ושיטות

הפרק ממחקרם של עוז ותמר אלמוג, “דור ה-Y בישראל”, הינו פרק מבוא. בהתאם לשמו, הוא עוסק במודל תיאורטי, לפיו דור ה-Y שונה באופן מהותי מהדורות שקדמו לו, בעולם בכלל ובישראל בפרט. השערות המחקר קובעות כי דור ה-Y הישראלי מערער על ה-DNA התרבותי של ה”צבר” של הדורות הקודמים לו. כמו כן, ציינו החוקרים כי דור ה-Y […]