שנת השירות בבינה

שנת השירות באיגי

שנת השירות באחריי!

שנת שירות במרכז מעשה

שנת שירות בהשומר החדש

שנת שירות בבתי הנוער נחשונים

שנת שירות בקדימה

שנת שירות בצמר"ת

שנת שירות בנועם

שנת שירות בתרבות

שנת שירות בקהילה

שנת שירות אות הבינלאומי לנוער