שנת שירות באחריי!

שנת שירות באיגי

שנת שירות בבינה

שנת השירות בקהילה

שנת השירות האות הבינלאומי לנוער

שנת שירות בשומר החדש

שנת שירות במרכז מעשה

שנת שירות בנוע”ם

שנת שירות בקדימה

שנת שירות חוגי סיירות של קק"ל

שנת שירות החברה להגנת הטבע

שנת שירות בצמרת

שנת שירות בכנפיים של קרמבו