כנפיים של קרמבו- תנועת נוער לצעירים עם ובלי צרכים מיוחדים

החזון משקף את רוחה של התנועה ואת הקוד האתי שלה
יצירה משותפת של מקום משמעותי, תורם ובעל השפעה עבור כל אחד מהפעילים, בין אם הוא בעל צרכים מיוחדים ובין אם לא.
את פעילות בתנועה מובילים בני נוער, עם ובלי מוגבלויות, המגיעים מרקע חברתי ותרבותי מגוון פעילי התנועה הם דור העתיד שיעצב את דמותה של החברה הישראלית, ברוח ערכי השוויון החברתי, תוך דאגה ומחשבה על רווחת כלל האוכלוסיות המרכיבות את החברה הישראלית.
המשימה הניצבת בפני התנועה: להקים סניף בכל יישוב וקהילה בישראל על מנת לאפשר שוויון הזדמנויות חברתי, חיי חברה ושייכות חברתית לכל ילד עם צרכים מיוחדים – ללא הבדלי תרבות, מצב סוציואקונומי, דת ומגדר. בנוסף, לשנות תפיסות ועמדות כלפי אנשים בעלי מוגבלויות, בן של צעירים בני אותו גיל והן של החברה הישראלית כולה.

שנת שירות בכנפיים של קרמבו

משנת 2016 אנו פועלים ב-5 קומונות: בנוף הגליל, יפו, הוד השרון, קרית גת ובאר שבע. בכל קומונה פועלים 10-8 בני נוער בשנת שרות. תכנית הפעילות של הקומונות נבנית יחד עם הרשות המקומית במרחבן הן פועלות.
בשעות הבוקר, פעילי שנת השירות עוסקים בתחומי שילוב ילדים עם צרכים מיוחדים בבתי הספר במסגרת החינוך הפורמלי ובשעות אחר הצהריים עוסקים בפעילויות חברתיות במסגרת החינוך הבלתי פורמלי, עם נוער בסיכון ונוער מנותק. בנוסף, פעילי שנת השירות מעניקים סיוע, תמיכה והדרכה לסניפים במחוז בו הם פועלים.

לאתר האינטרנט