שאלות נפוצות

מהי שנת שירות ?

שנת השירות, היא שנה בה נערים ונערות לפני גיוס, דוחים את שירותם הצבאי בשנה לטובת  התנדבות במשימות לאומיות בקהילה היציאה לשנת השירות מתבצעת באמצעות גופים חינוכיים, כגון ארגוני נוער ותנועות נוער,אשר הוסמכו לכך על ידי משרד הביטחון ומשרד החינוך.

מה קורה במהלך שנת השירות ?

בהתאם לתפיסה של כל גוף , פועלים חברי וחברות שנת השירות במסגרות קהילתיות וחינוכיות שונות ברשויות בהם הם מתגוררים, זאת לצד התנסות מעשית והתמודדות עם חיים משותפים בקומונה וחיי שיתוף.

לקראת ובמהלך שנת השירות מעניקים הגופים המשלחים ליווי והכשרה מעמיקים לחניכים והחניכות, אשר מרחיבה את הידע והניסיון בנושאים כגון: חינוך, זהות יהודית, חברה ישראלית, עבודת צוות, מנהיגות ועוד.

במהלך השנה, מתנדב/ת שנת השירות נרתם לפעילות חינוכית במסגרות חינוכיות שונות בכל רחבי הארץ ויפגוש קהלים מגוונים מכלל הרכב החברה הישראלית.

המתנדבים חיים יחדיו בקבוצה ובמסגרת ההתנדבות עוברים הכשרה, ליווי ירכשו סט כלים וערכים שיאפשרו להם לפעול ולהתעצם בפעולות השונות אותן מקיימים ויכשיר אותם לשילוב טוב יותר בהמשך במסגרת הצבא ובהמשך במסלול החיים.

דוגמאות למסגרות חינוכיות וקהילתיות בשנת שירות :

הדרכה במרכזי פעילות של ארגוני נוער, מתנ”סים, תנועות הנוער, מועדונים, פנימיות, כפרי נוער, בתי ספר, חוות טיפוליות ועוד.

בחלק מהמסגרות, ובחלק מהגופים המשלחים, כוללת משימת הש”ש גם עבודה וליווי פרטניים של נערים ונערות בקהילה, בשיתוף פעולה עם גורמי הטיפול והרווחה ברשות.

פעילות הש”ש במסגרות החינוכיות מהווה תוספת משמעותית לפעילות וההעשרה של המקום, אך אינה מהווה בשום מקרה תחליף לתקן כוח אדם נדרש.

איפה גרים בשנת שירות ?

בחודשים לפני תחילת שנת השירות, עוברים החניכים והחניכות המיועדים לצאת לשנת שירות פעולות גיבוש, הכרות והכשרה מקצועית, שבמהלכה בין היתר, נקבעים השיבוצים של הגוף המשלח לקומונות בהן כל אחד ואחת מהן יתגוררו במהלך השנה.

המגורים מתבצעים בדירות – קומונות – המוחזקות ומתוחזקות בידי הגוף המשלח ו/או באחריותו, וחיי היום יום בקומונה מנוהלים ומתנהלים באחריות הש”ש.

מה קורה עם השירות הצבאי שלי ?

כדי להתנדב בשנת השירות, יש לחתום על דחיית גיוס (דח”ג), אשר דוחה בשנה את מועד הגיוס המקורי.

ניתן לצאת לשנת השירות באמצעות שני מסלולים של דחיית שירות:

א. מסלול התנדבות וגיוס לפי מיונים.
במסלול זה השיבוצים לשירות הצבאי יישמרו לש”ש לאחר שנת השירות.

ב.מסלול נח”ל.
במסלול זה היציאה לשנת השירות קובעת גם את פרק השירות הצבאי.

איך מקבלים דח”ג / דח”ש (דחיית גיוס / דחיית שירות ?

הדח”גים ניתנים לחניכים וחניכות באמצעות הגופים המשלחים בלבד.

לא ניתן לפנות באופן עצמאי לקבלת דח”ג, אלא יש להיכנס לתהליך מיון והכשרה בגוף משלח שבאפשרותו להגיש דח”גים לאגף הביטחוני חברתי במשרד החינוך.

ניתן לפנות למספר גופים משלחים במקביל, ולחתום בכל אחד מהם על דח”ג.

לרוב עד לחודש פברואר – מרץ שלפני שנת השירות יהיה על חניכ/ה לבחור את הגוף המשלח במסגרתו יבקשו לבצע את שנת השירות.

על היציאה לשנת שירות כדאי להתחיל לחשוב כבר בכתה י”א – שכן חלק מהגופים המשלחים מתחילים בגיוס ויצירת הקבוצה החברתית של הש”ש כבר בשכבות אלו.