אנו, במועצת ארגוני הנוער, פועלים על מנת להגביר את ההכרה, התמיכה והתקצוב של פעילויות החינוך הערכי הבלתי פורמלי ככלל וארגוני הנוער, חוגי הסיור, ומסגרות שנות השירות בפרט.