מאמרו של פרופ’ ראובן כהנא מהמחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה באוניברסיטה העברית, סוקר את נושא החינוך הבלתי פורמלי ומניח מספר מושגי יסוד בתחום החינוך הבלתי פורמלי. כהנא מציע כי בגיל הנעורים, ניתן להשפיע ולעצב את זהותו של הנער. כאן, לחינוך הבלתי פורמלי השפעה עצומה, שכן יש לו תכונות שונות שלא קיימות כולן בחינוך הפורמלי, כגון וולנטריזם (העובדה כי בני הנוער בוחרים להיכנס לחינוך הבלתי פורמלי באופן וולנטרי), רב-ממדיות (העובדה שבני הנוער יכולים להיכנס לחינוך בלתי פורמלים בתחומים רבים ונרחבים, בין אם מדובר ביצירה בתנועת תרבות ובין אם בהצלת חיים בנוער מד”א) ומודולריות (מתן מקום בו הנער יכול להבנות מחדש את אישיותו, זהותו והשקפותיו).

לקריאה לחץ כאן: לקראת תיאוריה של בלתי פורמליות והשלכותיה לנעורים/ פרופ’ ראובן כהנא