מועצת ארגוני הילדים והנוער

המועצה הוקמה ביוזמת מנהלי ומנהלות הארגונים, כעמותה ללא מטרות רווח, המאגדת, מייצגת ומרכזת את העשייה המשותפת של ארגונים הפועלים בשדה החינוכי הבלתי פורמלי ככלל וארגוני נוער בפרט. ייעודה – לאפשר לארגונים להתרחב, להשפיע ולממש את חזונם ביחד ולחוד. ליבת הפעילות של המועצה מבוססת על ארבעה מרכיבים מרכזיים: קשרי ממשל, שותפויות אסטרטגיות, שיתופי פעולה והכשרות מקצועיות בנושאים נבחרים כגון: בטחון ובטיחות, היערכות לחירום, שילוב ילדים ונוער עם צרכים מיוחדים וכדומה.

הצורך

רק 30% מהילדים ובני הנוער בישראל לוקחים חלק בפעילות חינוך ערכית, ואחוז קטן עוד יותר בקרב אוכלוסיות ובשכונות מוחלשות. זאת דווקא בחברה הישראלית, בה לצד צמיחה והתפתחות, ישנם גם שסעים ומחלוקות המאיימים על קיומה.

המועצה מייצגת:

  • 19 עמותות, ארגונים ותנועות לחינוך ילדים ונוער
  • למעלה מכ-110,000 חניכים וחניכות
  • מעל 2,000 אנשי צוות
  • כ-12,000 מתנדבים ומתנדבות
  • אלפי מדריכים צעירים, מאות חניכי שנת שירות ומכינות קדם צבאיות
  • עשרות אלפי בוגרים ובוגרות
irgun_site_01_02_16_03
irgun_site_01_02_16_05